Finansiering

Hvis muligheden for at frigøre midler ikke er tilstede for at gennemføre energispare projektet, så har man basis set to muligheder:

1: Man sparer op til man har pengene.

Konsekvens:

  • Man går glip af de penge man kunne have sparet mens man spare op.

2: Man låner til investeringen.

Konsekvens:

  • Man får gavn af besparelsen med det samme men tilfører omkostninger til finansiering.

Det man nu skal overveje er om det er de ekstra finansierings omkostninger værd, at sætte projektet i gang nu frem for at vente.

Fordelene skal opveje ulemperne, besparelserne på projektet skal altså være større end finansieringsomkostningerne.

Når man kender sin besparelse, ved man også om det kan betale sig at låne penge til projektet.

Lad os komme i gang NU:

Kontakt os