Hvordan Arbejder Vi

Hvordan gør vi så rent praktisk?

Vi arbejder altid projektorienteret, lige meget om projektet er lille eller stort. Et forløb vil oftest ligne det der er skitseret herunder.

  • 1. Vi starter med en dialog hvor vi sparre omkring jeres idéer, ønsker og mål.
  • 2. Herefter laver vi indledende undersøgelser for at afdække potentialet.
  • 3. Vi laver et overslag og en overordnet projektplan:
  • 4. Vi præsenterer planen for jer, og hvis I kan godkende planen, går vores projektlederen i gang med at finpudse planen med tidshorisont og udregning af tilbud på de opgaver der skal løses.

Vi forventer i denne fase at I udpeger en projektansvarlig som har kompetence til at godkende de konkrete tilbud på de enkelte delopgaver.

  • 5. Når den endelige plan er på plads, går vores projektleder i samarbejde med jeres projektansvarlige i gang med at implementere planen.
  • 6. Efter det planlagte arbejde er fuldført og implementeret, holder vi et afslutningsmøde, hvor vi sikrer at alting er på plads og alle er tilfredse.

Vi bruger meget energi på hele tiden at være på forkant med de nyeste løsninger og forskning indenfor vores områder. Ud over vore egne kompetencer, samarbejder og sparrer vi løbende med nogle af Danmarks bedste specialister indenfor vores områder, på den måde holder vi os selv på forkant med udviklingen.

Det hele begynder her:

Kontakt os