Statstilskud

Energisparesekretariatet er et initiativ under Energistyrelsen.

Sekretariatet har til formål at fremme realiseringen af energibesparelser i især små og mellemstore private virksomheder ved at tilvejebringe og formidle viden om mulige energibesparelsespotentialer i virksomhederne.

Energisparesekretariatet har udarbejdet en lang række overordnede analyser af hhv. erhvervslivets energiforbrug, energisparepotentialer i erhvervslivet, barrierer for energieffektiviseringer, adfærd i forhold til energieffektivisering, erfaringer med hidtidige energieffektiviseringsindsatser samt erfaringer fra kommunernes indsatser mm.

Undersøgelserne påviser et behov for en anderledes kommunikeret, målrettet indsats mod det segment af virksomheder, der enten ikke interesserer sig for energibesparelser eller ikke kan gennemskue markedet. På baggrund af analyserne vil Energisparesekretariatet igangsætte en flerstrenget indsats, der omfatter målrettede informationer og værktøjer, som er enkle og anvendelige for virksomhederne, samt involvering af essentielle aktører på området.

Læs mere om Energisparesekretariatets analyser og indsatser

Se mandatet til Energisparesekretariatet beskrevet i Finanslov 2015 § 29.21.01.10.på side 33-34.

.